Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
  • 01 Oct, 2023

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Legii

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Legii

Leszek Miklas przestał dzisiaj pełnić rolę prezesa Klubu Piłkarskiego Legii Warszawa, a został Dyrektorem Generalnym Klubu.. Jego miejsce zajął Paweł Kosmala. Wszystkie decyzje zapadły na dzisiejszym posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz Walnym Zgromadzeniu Wspólników Klubu Piłkarskiego Legia Warszawa S.S.A.

Oficjalny komunikat klubu:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło rezygnację Pana Pawła Kosmali z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej został uzupełniony o osoby Panów Wojciecha Kostrzewy oraz Piotra Zygo. Nowym przewodniczącym Rady został Pan Mariusz Walter.


W związku ze wzrostem ilości zadań, jakie stoją przed klubem Rada Nadzorcza KP Legia Warszawa S.S.A wybrała nowy, rozszerzony skład Zarządu:

Paweł Kosmala – Prezes Zarządu
Leszek Miklas – Wiceprezes Zarządu
Marek Drabczyk – Członek Zarządu
Jarosław Ostrowski – Członek Zarządu

Panu Leszkowi Miklasowi powierzono także stanowisko Dyrektora Generalnego Klubu.

Rada Nadzorcza podziękowała Leszkowi Miklasowi, za zaangażowanie i efekty jego działalności na stanowisku Prezesa Zarządu w okresie ostatnich trzech lat.

W ramach Zarządu został podzielony zakres obowiązków pomiędzy poszczególnych członków. Prezes Kosmala będzie odpowiedzialny za finanse i marketing, wiceprezes Miklas za sprawy sportowe, międzynarodowe i relacje z regulatorami rynku, Marek Drabczyk za zarządzanie nieruchomością, IT oraz sprzedaż, Jarosław Ostrowski za bezpieczeństwo i prawne aspekty funkcjonowania spółki.