Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
  • 27 Mar, 2023

Legia wraca do herbu z 1957 roku!

Legia wraca do herbu z 1957 roku!

Komunikat Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, Przewodniczącej Rady Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej i Prezesa Zarządu Klubu Piłkarskiego Legia Warszawa Pawła Kosmali.

W dniu 4 maja 2010 roku odbyło się spotkanie Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Przewodniczącej Rady Warszawy Pani Ewy Malinowskiej-Grupińskiej i Prezesa Zarządu Klubu Piłkarskiego Legia Warszawa Pana Pawła Kosmali.

Omówiona została sytuacja wynikająca z trwającego od kilku lat konfliktu pomiędzy Klubem Piłkarskim Legia Warszawa i grupami kibiców tego Klubu skupionych wokół Stowarzyszenia Kibiców Legii Warszawa (SKLW). Konflikt ten ogniskuje się wokół używania przez Klub od 2006 roku historycznego herbu Legii Warszawa używanego przez Klub w 1916 roku (rok założenia Klubu). Grupy kibiców skupione wokół SKLW, ale także wielu kibiców nie będących sympatykami Stowarzyszenia, postulują powrót do herbu z 1957 roku. Konflikt przybrał w ostatnim czasie nieakceptowalne formy, stwarzając negatywny obraz Klubu i Warszawy w opinii publicznej. Wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniu podzieliły pogląd o konieczności jego zakończenia w imię dobra publicznego i w imię dobra Legii Warszawa. Pan Paweł Kosmala podziękował Pani Prezydent i Pani Przewodniczącej za dotychczasowe wysiłki zmierzające w kierunku zażegnania konfliktu.

Pan Paweł Kosmala zadeklarował w imieniu Klubu, że w akcie dobrej woli, nastąpi powrót do herbu z 1957 roku (jako oficjalnego herbu Klubu Piłkarskiego Legia Warszawa) od nowego sezonu rozgrywkowego, przy równoczesnym używaniu przez Klub również historycznego herbu z 1916 roku w działaniach marketingowych. Podkreślił równocześnie, że decyzję tę Zarząd Legii podjął, mimo jej nieracjonalności biznesowej dla Klubu.

Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz i Pani Przewodnicząca Ewa Malinowska- Grupińska przyjęły deklarację z uznaniem i zadowoleniem. Równocześnie wszyscy uczestnicy spotkania apelują do Stowarzyszenia o podjęcia zdecydowanych wysiłków zmierzających do:

- zaprzestania działań naruszających Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych, zapisy regulaminu stadionu i innych właściwych przepisów przez grupy skupione wokół SKLW,

- zapewnienia, że emocje sportowe wyrażane przez grupy kibiców skupione wokół SKLW pozbawione zostaną elementów agresji słownej i wulgaryzmów,

- zaprzestania przez grupy kibiców skupione wokół Stowarzyszenia publicznego obrażania graczy, członków Zarządu i Właścicieli Klubu.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że nadrzędnym priorytetem działalności Stowarzyszenia musi być praca dla dobra Klubu Piłkarskiego Legia Warszawa, jego kibiców i wszystkich mieszkańców Warszawy. Uczestnicy spotkania potwierdzili, że władze Klubu, a także władze Warszawy będą tak ukierunkowanej aktywności Stowarzyszenia sprzyjać i je wspierać.